Dokumenty szkoły

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 24 kwiecień 2016 Opublikowano
 - Koncepcja pracy szkoły
 - Regulamin dyżurów uczniowskich
 - Regulamin praktyk
 - Regulamin przyznawania stypendium
 - Regulamin ucznia
 - Statut
 - Procedura usprawiedliwiania nieobecności
 - Zasady wewnątrzszkolnego oceniania
 - Program wychowawczy
 - Program profilaktyki
 - Regulamin Rady Rodziców