Dokumenty szkoły

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 24 kwiecień 2016 Opublikowano
 - Koncepcja pracy szkoły
 - Regulamin dyżurów uczniowskich
 - Regulamin praktyk
 - Regulamin przyznawania stypendium
 - Regulamin ucznia
 - Statut Technikum nr 1
 - Procedura usprawiedliwiania nieobecności
 - Zasady wewnątrzszkolnego oceniania
 - Program wychowawczo-profilaktyczny
 - Program doradztwa zawodowego
 - Regulamin Rady Rodziców
 - Bezpieczna Szkoła
 - Procedury postępowania z uczniem przewlekle chorym
 - Regulamin pracownia fryzjerska
 - Regulamin pracownia zajęć praktycznych
 - Regulamin stołówki szkolnej
 - Regulamin pracowni informatycznej
 - Statut CKZ nr1 w Puławach
 - Regulamin RP CKZ nr1 w Puławach
 - WSDZ dla Technikum nr 1 na 2023/24
 - Regulamin korzystania z szatni