Praktyki zawodowe

Kategoria: Informacje
Utworzono: 24 kwiecień 2016 Opublikowano

        Wykaz praktyk zawodowych w roku szkolnym 2017/18

lp . NAZWA ZAWODU KLASA WYMIAR PRAKYYKI
W TYGODNIACH
WYMIAR PRAKTYKI
W GODZINACH
łączna ilość godzin w zawodzie wg rekomendacji KOWEZiU
1 technik żywienia i usług gastronomicznych 3at 4 tyg. 160 h 160 h
2 technik żywienia i usług gastronomicznych 3ct 4 tyg. 160 h 160 h
3 technik ekonomista 2bt 4 tyg. 160 h 240 h
4 technik ekonomista 3bt 2 tyg. 80 h
5 technik spedytor 3st 4 tyg. 160 h 160 h
6 technik usług fryzjerskich 3ft 4 tyg. 160 h 160 h

                                                      Terminy praktyk

Klasa Termin
2bt 02.10.2017-27.10.2017
3bt 12.03.2018-23.03.2018
3at 08.01.2018-26.01.2018+12.02.2018-16.02.2018
3ct 19.02.2018-16.03.2018
3st 02.10.2017-27.10.2017
3ft 06.11.2017-01.12.2017

 

Poniżej przedstawiam wzór wypełnienia Dziennika Praktyk Zawodowych.
Przypominam, że każdy Uczeń, odbywający praktykę zawodową jest zobowiązany do systematycznego prowadzenia Dziennika Praktyki Zawodowej.
- wzór dziennika praktyk

 

Zimowa przerwa świąteczna  -  od 23 grudnia 2017 r. do 1 stycznia 2018 r.

Ferie zimowe (woj. lubelskie) - od 29 stycznia 2018 r. do 11 lutego 2018 r.

Okres wielkanocny  - od 29 marca 2018 r. do 3 kwietnia 2018 r.