Praktyki zawodowe

Kategoria: Informacje
Utworzono: 24 kwiecień 2016 Opublikowano

        Wykaz praktyk zawodowych w roku szkolnym 2018/19

lp . NAZWA ZAWODU KLASA WYMIAR PRAKTYKI
W TYGODNIACH
WYMIAR PRAKTYKI
W GODZINACH
łączna ilość godzin w zawodzie wg rekomendacji ORE
1 technik żywienia i usług gastronomicznych 3at 4 tyg. 160 h 160 h
2 technik żywienia i usług gastronomicznych 3ct 4 tyg. 160 h 160 h
3 technik ekonomista 2bt 4 tyg. 160 h 240 h
4 technik ekonomista 3bt 2 tyg. 80 h
5 technik spedytor 3st 4 tyg. 160 h 160 h
6 technik usług fryzjerskich 3ft 4 tyg. 160 h 160 h

                                                     

                                                                 Terminy praktyk

Klasa Termin
2bt

05.11.2018 - 30.11.2018

 

3bt 04.02.2019 - 01.03.2019
(ferie zimowe 11.02 - 22.02.2019)
3at 05.11.2018 - 30.11.2018
3ct 18.03.2019 - 12.04.2019
3st 01.10.2018 - 26.10.2018
3ft 07.01.2019 - 01.02.2019

 

Poniżej przedstawiam wzór wypełnienia Dziennika Praktyk Zawodowych.
Przypominam, że każdy Uczeń, odbywający praktykę zawodową jest zobowiązany do systematycznego prowadzenia Dziennika Praktyki Zawodowej.
- wzór dziennika praktyk