Praktyki zawodowe

Kategoria: Informacje
Utworzono: 24 kwiecień 2016 Opublikowano

        Wykaz praktyk zawodowych w roku szkolnym 2019/20

                                                                        dotyczy 4-letniego technikum

Lp . NAZWA ZAWODU (symbol cyfrowy) KLASA WYMIAR PRAKYYKI
W TYGODNIACH
WYMIAR PRAKTYKI
W GODZINACH
Łączna ilość godzin w zawodzie wg rekomendacji ORE
1 Technik żywienia i usług gastronomicznych (343404) trzecia 4 tyg. 160 h 160 h
2 Technik ekonomista (331403) druga 4 tyg. 160 h 240 h
  trzecia 2 tyg. 80 h
3 Technik spedytor (333108) trzecia 4 tyg. 160 h 160 h
4 Technik usług fryzjerskich (514105) trzecia 4 tyg. 160 h 160 h

                                                     

                                                                 Terminy praktyk

Klasa zawód Termin
2bt Technik ekonomista 25.11.2019-20.12.2019
3bt Technik ekonomista 18.11.2019-29.11.2019
3at Technik żywienia i usług gastronomicznych 30.09.2019-25.10.2019
3ct Technik żywienia i usług gastronomicznych 28.10.2019-22.11.2019
3st Technik spedytor 3.02.2020 -28.02.2020
3ft Technik usług fryzjerskich 2.03.2020 -27.03.2020

 

Poniżej przedstawiam wzór wypełnienia Dziennika Praktyk Zawodowych.
Przypominam, że każdy Uczeń, odbywający praktykę zawodową jest zobowiązany do systematycznego prowadzenia Dziennika Praktyki Zawodowej.
- wzór dziennika praktyk