Matura

Kategoria: Informacje
Utworzono: 24 kwiecień 2016 Opublikowano

Informacje maturalne dla zdających

Informacje dla zdjących maturę opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Informacje dla zdjących maturę opublikowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

 

Otrzymanie świadectwa dojrzałości w 2021 r.

Absolwenci, którzy w latach ubiegłych (2016-2020) nie otrzymali  świadectwa dojrzałości, ponieważ:

•    nie zdali jednego lub więcej egzaminów obowiązkowych w części ustnej oraz/lub
•    nie przystąpili do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym

ale zdali egzaminy z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej (tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym), mogą w 2021 r. uzyskać świadectwo dojrzałości bez przystępowania do „brakujących” egzaminów.

Absolwenci składają wniosek (zał. 31) do OKE w Krakowie do 31 maja 2021 r.

 załącznik 31

 

                          INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY 2021 r.

                                           w Zespole Szkół nr 1 w Puławach

 

Na egzamin należy przyjść 60 minut przed wyznaczoną w harmonogramie godziną egzaminu maturalnego.
Ten czas jest niezbędny, aby zachować procedurę bezpieczeństwa odnośnie pandemii.

 Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.