Matura

Kategoria: Informacje
Utworzono: 24 kwiecień 2016 Opublikowano

Informacje maturalne dla zdających

Informacje dla zdjących maturę opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Informacje dla zdjących maturę opublikowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

 

MATURA 2023 - HARMONOGRAM
Informacje o egzaminie maturalnym na stronie CKE

 

Osoby posiadające dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe mogą nie przystępować na maturze do przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

W związku z tym należy do sekretariatu do 20 kwietnia 2023 r. złożyć wypełniony załącznik 5c

Załącznik 5c: Rezygnacja z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego 

Informacja o czasie trwania egzaminu maturalnego: formuła 2023 oraz forłuła 2015