Rada rodziców

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 02 luty 2023 Opublikowano

Sładka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 40,00 zł.

W/w kwotę należy wpłacać na konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 1 w Puławach

nr rachunku: 98 8736 0006 2001 0000 2293 0001.

W tytule przelewu prosimy o wpisanie imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza.