Zebrania z rodzicami

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 24 kwiecień 2016 Opublikowano

           Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

19.IX.2017 r. (wtorek)
          godz. 15.30 – spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych (klub szkolny). Obecność wychowawców, pedagoga szkolnego i kierownictwa jest obowiązkowa. Po zebraniu ogólnym rodzice udają się na spotkanie
z wychowawcami.

          godz. 16.00 – spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich pozostałych klas
          godz. 17.00 - zebranie Rady Rodziców


16.XI.2017 r. (czwartek)
          godz. 16.00 – obecność wszystkich nauczycieli jest obowiązkowa


18.XII.2017 r. (poniedziałek)
          godz. 16.00 – obecność wszystkich nauczycieli jest obowiązkowa. Informacje o propozycjach ocen
i zagrożeniach.


20.III.2018 r. (wtorek)
          godz. 16.00 – obecność wszystkich nauczycieli jest obowiązkowa. Informacja  zagrożeniach oceną niedostateczną uczniów klas maturalnych i o ocenach z zachowania.


11.VI.2018 r. (poniedziałek)
          godz. 16.00 – obecność wszystkich nauczycieli jest obowiązkowa. Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną i o ocenach z zachowania.