Szkoły i zawody

Kategoria: O szkole
Utworzono: 24 kwiecień 2016 Opublikowano

                            Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

          W roku szkolnym 2020/2021 oferujemy absolwentom szkoły podstawowej następujące zawody:

                                            
     

Szkoły dzienne

● Technikum nr 1 (5 lat nauki, matura i egzamin z 2 kwalifikacji)
     » zawód: technik ekonomista
     »
zawód: technik spedytor

     » zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych
     » zawód: technik usług fryzjerskich 

● Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 (3 lata nauki, egzamin z 1 kwalifikacji)
        » zawód: kucharz, fryzjer, magazynier logistyk, piekarz, cukiernik, sprzedawca
                     
(klasa wielozawodowa)

 KURSY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH (bezpłatne)
(fryzjerskie, gastronomiczne, ekonomiczne, spedycyjne kończące się egzaminem zawodowym)

  - Kursy kwalifikacyjne 

KURSY UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH
(prowadzone według potrzeb, np. nowoczesny sekretariat, kadry i płace, obsługa kelnerska, organizacja przyjęć okolicznościowych itp.)

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 1
(w zawodzie kucharz)

Szkoła chętnie podejmuje współpracę ze środowiskiem lokalnym, świadcząc różne usługi:
- wynajmowanie sal lekcyjnych i sal gimnastycznych
- sprzedaż obiadów
- organizowanie imprez okolicznościowych

Uczniom oferujemy:
- bazę dydaktyczną - telewizory, projektory multimedialne, wizualizery, tablice interaktywne
- bazę do kształcenia praktycznego
  - nowoczesną pracownię zajęć praktycznych - kuchnię i stołówkę
  - nowoczesną pracownię fryzjerską
- dobrze wyposazoną bibliotekę
- bazę sportową (dwie sale gimnastyczne)
- udział w projektach edukacyjnych dofinansowywanych ze środków UE
- opiekę pielęgniarki szkolnej oraz bezpłatne usługi stomatologiczne
- bezpłatny dostęp do e-dziennika VULCAN

Absolwenci naszej szkoły mają doskonałe przygotowanie zawodowe, mogą podjąć pracę
bezpośrednio po ukończeniu szkoły lub kontynuować dalszą naukę.

Przekazujemy wiedzę i umiejętności, dzięki którym sprostają wyzwaniom współczesnego
rynku pracy.

                                         ZAPRASZAMY DO ZS NR 1 W PUŁAWACH

t. ekonomista

TECHNIK EKONOMISTA

Ogólna charakterystyka zawodu: W trakcie nauki uczniowie zdobywają szeroką wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, rachunkowości przedsiębiorstw, ekonomiki, statystyki, towaroznawstwa oraz obsługi sprzętu komputerowego. Odbywają praktyki zawodowe w instytucjach finansowych oraz w działach ekonomiczno-finansowych różnych podmiotów gospodarczych.
 
Kwalifikacje dla Technikum 4-letniego:
  • AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
  • AU.35 Prowadzenie rachunkowości
Kwalifikacje dla Technikum 5-letniego:
  • Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
  • Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 
Perspektywy zatrudnienia:
- banki, instytucje finansowe,
- sekretariaty – asystent prezesa, dyrektora,
- biura rachunkowe,
- urzędy skarbowe,
- urzędy pocztowe,
- agencje ubezpieczeniowe,
- instytycje samorządu terytorialnego,
- urzędy miasta, gminy,
- różne stanowiska pracy w działach takich jak np. dział marketingu, zaopatrzenia, księgowości, planowania, 
- samodzielne prowadzenie firmy.