Klasy i wychowawcy

                 Klasy i wychowawcy w roku szkolnym 2019/2020

             Technikum nr 1

 

  Klasa Wychowawca
  1 1at Joanna Wiszowata
  2 1atg Barbara Legieć
  3 1bt Barbara Bińczak
  4 1btg Bożena Pajurek
  5 1ft Katarzyna Pazik
  6 1ftg Danuta Sokołowska
  7 1st Magdalena Śwital
  8 1stg Iwona Grobel
  9 2at Halina Kopińska
 10 2bt Zbigniew Koter
 11 2ct Beata Kwiatek-Wawrzycka
 12 2ft Dominika Widz-Wiejak
 13 2st Magdalena Gładysz
 14 3at Iwona Grzesiak
 15 3bt Małgorzata Karczmarzyk
 16 3ct Urszula Myśliwiec
 17 3ft Teresa Kowalska
 18 3st Edyta Kołodziejek
 19 4at Katarzyna Czopko-Noworolnik
 20 4bt Joanna Wiśniewska
 21 4ct Anna Cieślik
 22 4ft Małgorzata Poleszak
 23 4st Grzegorz Abramek

 

          Branżowa Szkoła I stopnia nr 1

 

Klasa Wychowawca
 1  1bs
 Renata Krupa
 2  1bsg
 Małgorzata Pluta
 3  2bsw
 Izabela Boguta
 4  3bsw  Dorota Szykuła

Matura

Informacje maturalne dla zdających

Informacje dla zdjących maturę opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Informacje dla zdjących maturę opublikowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

 

  Lista lektur obowiązkowych - Matura 2017
  Tematy na maturę ustną - Absolwenci
Harmonogram egzaminów 2020
Wytyczne dla zdających egzaminy w 2020 r.

Podręczniki na r.szk. 2015/2016

   Wykaz podręczników na rok szk. 2015/2016
    - technik ekonomista
  - technik spedytor
  - technik żywienia
  - technik usług fryzjerskich
  - technik żywienia i usług gastronomicznych
  - kucharz

Praktyki zawodowe

        Wykaz praktyk zawodowych w roku szkolnym 2019/20

                                                                        dotyczy 4-letniego technikum

Lp . NAZWA ZAWODU (symbol cyfrowy) KLASA WYMIAR PRAKYYKI
W TYGODNIACH
WYMIAR PRAKTYKI
W GODZINACH
Łączna ilość godzin w zawodzie wg rekomendacji ORE
1 Technik żywienia i usług gastronomicznych (343404) trzecia 4 tyg. 160 h 160 h
2 Technik ekonomista (331403) druga 4 tyg. 160 h 240 h
  trzecia 2 tyg. 80 h
3 Technik spedytor (333108) trzecia 4 tyg. 160 h 160 h
4 Technik usług fryzjerskich (514105) trzecia 4 tyg. 160 h 160 h

                                                     

                                                                 Terminy praktyk

Klasa zawód Termin
2bt Technik ekonomista 25.11.2019-20.12.2019
3bt Technik ekonomista 18.11.2019-29.11.2019
3at Technik żywienia i usług gastronomicznych 30.09.2019-25.10.2019
3ct Technik żywienia i usług gastronomicznych 28.10.2019-22.11.2019
3st Technik spedytor 3.02.2020 -28.02.2020
3ft Technik usług fryzjerskich 2.03.2020 -27.03.2020

 

Poniżej przedstawiam wzór wypełnienia Dziennika Praktyk Zawodowych.
Przypominam, że każdy Uczeń, odbywający praktykę zawodową jest zobowiązany do systematycznego prowadzenia Dziennika Praktyki Zawodowej.
- wzór dziennika praktyk

 


 

 

Więcej artykułów…

  1. Identyfikatory
  2. Poradnik prawny