Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018

Szkoły dzienne

Technikum nr 1
     » zawód: technik ekonomista
     »
zawód: technik spedytor

     » zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych
     » zawód: technik usług fryzjerskich

Branżowa Szkoła Zawodowa 1 stopnia
     » zawód: fryzjer, magazynier, piekarz, cukiernik, sprzedawca (klasa wielozawodowa)
    
» zawód: kucharz

   - Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej
   - Regulamin przyjmowania kandydatów do klas pierwszych

 

      Szkoły dla dorosłych (w systemie zaocznym)

Szkoła Policealna dla Dorosłych
     »
zawód: technik bhp
     »
zawód: technik rachunkowości

     »
zawód: technik usług pocztowych i finansowych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

           »po ZSZ nabór do klasy drugiej (2 lata nauki)
           » 
po gimnazjum nabór do klasy pierwszej (3 lata nauki)

Podania o przyjęcie do szkół dla dorosłych

    - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (klasa I)
    - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (klasa II)
    - Szkoła Policealna
    - Kursy kwalifikacyjne

t. ekonomista

TECHNIK EKONOMISTA

Ogólna charakterystyka zawodu: W trakcie 4-letniej nauki uczniowie zdobywają szeroką wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, rachunkowości przedsiębiorstw, ekonomiki, statystyki, towaroznawstwa oraz obsługi sprzętu komputerowego. Odbywają praktyki zawodowe w instytucjach finansowych oraz w działach ekonomiczno-finansowych różnych podmiotów gospodarczych.
Kwalifikacje:
  • K1 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji,
  • K2 Prowadzenie rachunkowości.
Perspektywy zatrudnienia:
- banki, instytucje finansowe,
- sekretariaty – asystent prezesa, dyrektora,
- biura rachunkowe,
- urzędy skarbowe,
- urzędy pocztowe,
- agencje ubezpieczeniowe,
- instytycje samorządu terytorialnego
- urzędy miasta, gminy,
- różne stanowiska pracy w działach takich jak np. dział marketingu, zaopatrzenia, księgowości, planowania, 
- samodzielne prowadzenie firmy.
 

Dokumenty szkoły

 - Koncepcja pracy szkoły
 - Regulamin dyżurów uczniowskich
 - Regulamin praktyk
 - Regulamin przyznawania stypendium
 - Regulamin ucznia
 - Statut
 - Procedura usprawiedliwiania nieobecności
 - Zasady wewnątrzszkolnego oceniania
 - Program wychowawczo-profilaktyczny
 - Program doradztwa zawodowego
 - Regulamin Rady Rodziców

Konkurs Cierplikowski - wyniki II etapu

Dnia 21.04.2016 r. odbył się II etap szkolnego Konkursu z wiedzy o życiu Antoniego Cierplikowskiego
                         „Antoine Cierplikowski. Król fryzjerów, fryzjer królów”
W zmaganiach wzięło udział 9 uczennic z klas II i III technikum fryzjerskiego.
Do końcowego etapu zakwalifikowało się 6 uczennic:

     1. Serewa Żaneta
     2. Łowczak Izabela
     3. Fijoł Katarzyna
     4. Skwarek Monika
     5. Wawer Dominika
     6. Jedut Paulina
Życzymy powodzenia w kolejnym etapie.

 

Dzień Otwarty w Centrum Ogrodniczym Matraszek

W niedzielę 10 kwietnia 2016 r. dwie uczennice pierwszej klasy fryzjerskiej: Izabella Rutkowska oraz
Oliwia Semeniuk zdobiły twarze, ręce oraz włosy najmłodszych klientów Centrum Ogrodniczego Matraszek
w Kurowie. Mimo deszczowej pogody, na kolorowych twarzach gościły uśmiechy :)