Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 13 październik 2020

Do podstawowych zdań uniwersytetu należą m.in. popularyzacja osiągnięć naukowych, a także działanie
na rzecz społeczności lokalnych. W ten sposób młodzi ludzie mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy,
pogłębienia zainteresowań, a także dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

Formy współpracy są różnorodne, a wśród nich możemy wymienić:

- organizacja dni otwartych i wizyt w uczelni połączonych ze zwiedzaniem budynków,
- uatrakcyjnianie zajęć dydaktycznych i podnoszenie jakości kształcenia,
- przeprowadzanie wykładów gościnnych,
- wymianę doświadczeń i informacji z nauczycielami,
- uczestnictwo w targach edukacyjnych, w tym w tych organizowanych przez szkoły średnie.
W związku z utrudnioną sytuacją zapraszamy do przeczytania artykułu popularnonaukowego
pt.: "INTERAKCJE POMIĘDZY SKŁADNIKAMI ODŻYWCZYMI".