Kurs CKZ Kucharz II gr. 2 (tryb zdalny)

W terminie 26.10-20.11.2020 r. odbędzie się w trybie zdalnym kurs w zakresie teoretycznych
przedmiotów zawodowych Kucharz II stopień.

Jeśli będą zmiany co do strefy (czerwonej), w której się znaleźliśmy ze względu na stan pandemii, możliwe jest przejście nauki w tryb hybrydowy. Wszystko zależy od zmieniających się uwarunkowań.
Opiekunem kursu jest pani H. Kopińska.
Uczestników obowiązuje Instrukcja zdalnego nauczania.

 Instrukcja zdalnego nauczania dla uczestników kursu

 

 

Godziny pracy pedagoga i psychologa

Uwaga uczniowie, rodzice i nauczyciele

Podczas nauczania zdalnego pozostajemy do Waszej dyspozycji.  
Można się z nami kontaktować poprzez dziennik elektroniczny, platformę Teams
oraz telefonicznie po uprzednim umówieniu przez dziennik.
Rozmowa i wsparcie są nam wszystkim bardzo potrzebne.
Pozostajemy do dyspozycji w godzinach swojej pracy podanych
na stronie szkoły w zakładce Pedagog i Psycholog

(konsultacje w innych godzinach po wcześniejszym umówieniu się).
Kontakt osobisty możliwy jest w dniach:
pedagog – wtorek od 9.00 do 13.30
psycholog – piątek od 8.30 do 12.30

Marzena Kitka – pedagog szkolny
Małgorzata Mazurek - psycholog

 

Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie

Do podstawowych zdań uniwersytetu należą m.in. popularyzacja osiągnięć naukowych, a także działanie
na rzecz społeczności lokalnych. W ten sposób młodzi ludzie mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy,
pogłębienia zainteresowań, a także dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

Formy współpracy są różnorodne, a wśród nich możemy wymienić:

- organizacja dni otwartych i wizyt w uczelni połączonych ze zwiedzaniem budynków,
- uatrakcyjnianie zajęć dydaktycznych i podnoszenie jakości kształcenia,
- przeprowadzanie wykładów gościnnych,
- wymianę doświadczeń i informacji z nauczycielami,
- uczestnictwo w targach edukacyjnych, w tym w tych organizowanych przez szkoły średnie.
W związku z utrudnioną sytuacją zapraszamy do przeczytania artykułu popularnonaukowego
pt.: "INTERAKCJE POMIĘDZY SKŁADNIKAMI ODŻYWCZYMI".