Magiczna Wiosna

13 marca w Zespole Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie odbył się III Ogólnopolski Konkurs
Mody Fryzjerskiej „Magiczna wiosna”.

W konkursie wzięły udział Kinga Kramek z klasy 3FT i Paulina Piórkowska z klasy 2FT oraz modelki:
Klaudia Ochal z klasy 3AT i Katarzyna Jaworska z klasy 2FT.
Kinga i Paulina otrzymały nagrodę specjalną ufundowaną przez Starostę Powiatu Garwolińskiego.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

                            

 

Znam Przepisy Ruchu Drogowego

Dnia 14 marca br., na terenie Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach odbył się
VI Powiatowy konkurs pt. „Znam przepisy ruchu drogowego".

Wydarzenie zorganizowane zostało dla uczniów szkół Powiatu Puławskiego (szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych) pod patronatem Starosty Puławskiego i Komendy Powiatowej Policji w Puławach.

Celem inicjatywy jest propagowanie bezpiecznego zachowania młodych ludzi na drodze, przygotowanie ich do roli przyszłych kierowców, poszerzanie ich wiedzy i umiejętności w tym zakresie, ze zwróceniem szczególnej uwagi
na właściwe i kulturalne zachowanie w ruchu drogowym.

Uczeń klasy 3ST Filip Wawerski zajął 3 miejsce i otrzymał praktyczne upominki.

Szczegóły na stronie https://www.zs2.pulawy.pl/

 

Suplementacja w diecie - potrzebna czy nie?

Dnia 12 marca 2019 roku uczniowie klas gastronomicznych wzięli udział w prelekcji pt.: "Suplementacja
w diecie - potrzebna czy nie?"
wygłoszonej przez pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Ciekawy wykład zakończył się konkursem z nagrodami. Uczniowie zapoznali się również z ofertą edukacyjną uczelni. Gościom podziękowaliśmy słodkim upominkiem oraz gromkimi brawami.

Organizator: Katarzyna Czopko-Noworolnik

                           

 

Kurs ODiDZ Kucharz (stopień III)

W dniach 18.03.2019 r.- 12.04.2019 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach
będzie prowadzony kurs ODiDZ dla zawodu KUCHARZ 512001 (stopień III).

Rozpoczęcie zajęć w dniu 18.03.2019 r. o godzinie 8.00 w sali 18.
Szczegółowy plan zajęć zostanie podany podczas spotkania z opiekunem panią Katarzyną Czopko Noworolnik.
Kursanci zobowiązani są do posiadania zeszytu, przyborów piśmienniczych, zmiennego obuwia.
Na potrzeby uczestników kursu zostanie wydzielony boks w szatni.

WAŻNE: W szkole oraz na jej terenie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.