Komunikat

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 15 luty 2021

                                                                        


W związku z trwającym nadal kształceniem zdalnym, informuję uczniów i rodziców o możliwości konsultacji
z nauczycielami prowadzącymi zajęcia. Większość konsultacji ma formę zdalną, ale istnieje także możliwość,
po uprzednim ustaleniu z nauczycielem, prowadzenie konsultacji stacjonarnie.
Harmonogram konsultacji znajduje się w zakładce „Dla Ucznia”.
W zakładce „Pedagog i Psycholog” znajdują się godziny stacjonarnej pracy specjalistów.

                                                                                              Dyrektor Zespołu Szkół nr 1
                                                                                                        Robert Och