Komórkomania - Dzień Dawcy Szpiku

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 11 październik 2017

11 października 2017 r. po raz trzeci w naszej szkole zorganizowany został Dzień Dawcy Szpiku.
Rejestracja potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych była elementem akcji
informacyjno - edukacyjnej #Komórkomania, organizowanej przez Lubelskie Kuratorium Oświaty i Fundację DKMS. Miała na celu edukację młodych ludzi, którzy wkraczają w dorosłość i zaczynają podejmować samodzielne decyzje.
Podczas Dnia Dawcy zarejestrowało się 41 osób. Większość z nich stanowili uczniowie naszej szkoły.
Akcję wsparli również uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Puławach. Duża liczba osób rejestrujących się świadczy o zaangażowaniu, wrażliwości i dojrzałości emocjonalnej uczniów.
Na konto fundacji przekazana została również kwota 173,90 zł.
Dziękujemy wszystkim uczniom zaangażowanym w akcję, jak również wspaniałym wolontariuszkom.
Opiekun – Marzena Kitka