Szkoła Innowacji 2016

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 07 kwiecień 2016 Opublikowano

Po raz czwarty Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach otrzymał certyfikat
                                              SZKOŁA INNOWACJI 2016
7 kwietnia 2016 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyła się uroczystość
wręczenia certyfikatów Szkoła Innowacji 2016. Naszej szkole certyfikat został przyznany po raz czwarty.
Wyróżnienie nadawane jest przez kapitułę konkursu wg określonej procedury. Placówki, które realizują kreatywne pomysły, inwestują we współpracę międzynarodową i wspierają edukację praktyczną dla rynku pracy mają możliwość ubiegania się o nadania tytułu „Lider Innowacji” w 6 kategoriach (Szkoła, Inicjatywa, Dyrektor, Nauczyciel, Biblioteka, Uczeń). Ideą certyfikacji jest wyróżnienie szkół, w których pobudza się uczniów do działań inspirujących i twórczych, promuje się przedsiębiorczość, podejmuje sie niestandardowe i innowacyjne działania. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego - p. Sławomir Sosnowski, Prezydent Miasta Lublin - p. Krzysztof Żuk, Kurator Oświaty w Lublinie - p. Teresa Misiuk.

                     

  Certyfikat szkoła Innowacji 2016