Wyniki III etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej "Rok przed dyplomem"

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 22 maj 2023 Opublikowano

Z dumą informujemy, że laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej "Rok przed dyplomem" zostały uczennice
naszej szkoły:  Zagulska Magda technik żywienia i usług gastronomicznych (HGT.12) 2 miejsce oraz Kopińska Oliwia
technik usług fryzjerskich (FRK.03) 3 miejsce.
Konferencja podsumowująca odbędzie się 12.06.2023 r. w auli Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej według
następującego harmonogramu:
12:00-13:00 rejestracja uczestników
13:00-13:15 powitanie/przemówienia zaproszonych gości
13:15-14:00 wykład tematyczny
14:00-15:00 rozdanie dyplomów i nagród
15:00-15:15 zakończenie
Serdecznie dziękujemy za udział  w Olimpiadzie, gratulujemy uczniom i nauczycielom uzyskania bardzo dobrych wyników.
Życzymy dalszych sukcesów.