Patronat klas gastronomicznych

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 21 maj 2023 Opublikowano

W dniu 18 maja 2023 r. zostało podpisanie porozumienie w zakresie objęcia patronatem klasy gastronomiczne
w Zespole Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach przez Warszawska 16 A. Piłat, A. Wałach s.c.
reprezentowaną przez pana Łukasza Piłata.
Patronat ma na celu wspieranie edukacji gastronomicznej, podniesienie jakości i efektywności kształcenia
w obszarach gastronomicznych oraz przygotowanie uczniów do mobilności i elastycznego funkcjonowania
na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.