Warsztaty "Człowiek w środowisku"

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 20 luty 2024 Opublikowano

W ubiegły czwartek 15 lutego 2024 r.  uczniowie ze Szkolnego Koła Ekologicznego, którzy zakwalifikowali się
do II etapu wojewódzkiego konkursu " Człowiek w środowisku " wzięli  udział  w  warsztatach  tematycznych
zorganizowanych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.
Pod opieką prowadzących, uczniowie mogli w praktyczny sposób poznać m.in.: możliwości wykorzystania wód
opadowych, technologię  uzdatniania  wody,  sprawdzić  poziom  zawartości  fosforanów i  azotanów  w  glebie
czy ocenić wartość energetyczną biomasy. Taka forma warsztatowa, była  bardzo  interesująca nie  tylko  dla
uczniów, ale i ich opiekunów.
opiekun: Iwona Grobel 
            Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie