Tydzień pieniądza

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 29 marzec 2023 Opublikowano

Światowy  Tydzień  Pieniądza  w  naszej  Szkole  -  Zdobywaj  wiedzę.  Oszczędzaj.  Zarabiaj.
Wzorem roku poprzedniego uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w realizacji kampaniiGMW. W pięciu webinariach
uczestniczyli uczniowie sześciu klas (ekonomiści i spedytorzy).
Global Money Week (GMW) - Światowy  Tydzień  Pieniądza jest  coroczną  międzynarodową  kampanią  z  zakresu
edukacji finansowej na rzecz dbania o to, by dzieci i młodzież od najmłodszych lat zyskiwały świadomość finansową
i  stopniowo rozwijały wiedzę, umiejętności, a także kształtowały postawy i zachowania niezbędne do podejmowania 
racjonalnych  decyzji  finansowych i  docelowo uzyskały finansowy dobrostan i finansową odporność. Organizatorem
kampanii GMW jest Międzynarodowa Sieć ds.Edukacji Finansowej działająca przy Organizacji Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju - OECD/INFE.
Rolę koordynatora kampanii GMW na gruncie krajowym pełni Urząd Komisji  Nadzoru  Finansowego. Koordynacja GMW
odbywa się w ramach projektu edukacyjnego  Centrum  Edukacji  dla  Uczestników  Rynku - CEDUR.
Hasło przewodnie edycji GMW 2023, która odbyła się pomiędzy 20 a 26 marca, brzmi:
Plan your money, Pla nt your  future  (Zaplanuj swoje  finanse  i  swoją  przyszłość).  Hasło  ma  zachęcić  młodzież  do
patrzenia w przyszłość i poszerzenia swojej  perspektywy w kwestiach  społeczno-środowiskowych  przy  podejmowaniu
decyzji finansowych.
Cykl webinariów CEDUR organizowanych  przez  UKNF uwzględniał  zagadnienia  z  podstawy  programowej  kształcenia
ogólnego  (rynek finansowy).  Nasi  uczniowie  uczestniczyli w  następujących  spotkaniach:
1.    Bezpieczny telefon – jak chronić się przed cyberprzestępcami ?
2.    ABC ubezpieczeń – co powinniśmy o nich wiedzieć.
3.    Kredyty bankowe, w szczególności kredyt na zakup mieszkania – z czym się wiążą ?
4.    Pułapki myślenia – jak dokonywać racjonalnych decyzji inwestycyjnych?
5.    System gwarantowania depozytów w Polsce.
Koordynator programu
Barbara Bińczak