Kurs ODiDZ Kucharz (III stopień)

W dniach 27.02-24.03.2017 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej, będzie prowadzony
kurs ODiDZ dla zawodu KUCHARZ 512001 (stopień III).
Rozpoczęcie zajęć w dniu 27.02.2017 r.
o godzinie 8.00. Szczegółowy plan zajęć zostanie podany podczas spotkania z opiekunem panią Urszulą Kociubą.
Kursanci zobowiązani są do posiadania zeszytu, przyborów piśmienniczych, zmiennego obuwia.
Na potrzeby uczestników kursu zostanie wydzielony boks w szatni.

WAŻNE: W szkole oraz na jej terenie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.

 

Dzień Patronki Szkoły

22 lutego 2017 r. obchodziliśmy Dzień Patronki Szkoły - Stefanii Sempołowskiej. Była to okazja do przybliżenia sylwetki Patronki kolejnym pokoleniom młodzieży uczącej się w szkole. Młodzież złożyła kwiaty
pod tablicą pamiątkową poświęconą Stefanii Sempołowskiej. Miłym akcentem była część artystyczna
zawierająca scenkę z kulisów wyboru patrona szkoły. Podczas uroczystości uczniowie klas pierwszych
zmierzyli się w konkursie wiedzy o patronce i historii szkoły. Po zaciętej walce I miejsce zajęły uczennice
klasy 1at - Julia Piech i Natalia Krzyżak.