Pokazy fizyczne

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 12 wrzesień 2019 Opublikowano

11.09.2017 uczniowie z klas I i II naszej szkoły uczestniczyli w 60 POKAZACH FIZYCZNYCH
zorganizowanych przez Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Instytut Fizyki
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Całe widowisko podzielone zostało na cztery różne części: prąd elektryczny, rezonanse, termodynamikę
i ruch obrotowy. Podczas prezentacji różnych interesujących doświadczeń kilkoro uczniów miało okazję
brać w nich czynny udział. Wszyscy uczniowie podczas imprezy mieli okazję przypomnieć sobie już zdobytą
wiedzę oraz zapoznać się z nieznanymi jeszcze treściami.