Matura poprawkowa

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 01 lipiec 2019 Opublikowano

Zgodnie z Komunikatem dyrektora CKE z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku, przypominam, że:

  • Część pisemna - 20 sierpnia 2019 r. (wtorek) godz. 9.00
  • Część ustna - 21 sierpnia 2019 r. (środa) godz. 9.00

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym 11 września 2019 r.