Terminarz kursów ODiDZ

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 02 wrzesień 2019 Opublikowano

TERMINY TURNUSÓW DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO ZAWODOWEGO
w roku szkolnym 2019/2020
dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Puławach

Lp. Termin Zawód Stopień Miejsce realizacji ODiDZ
  28.10.2019 r. – 22.11.2019 r. Cukiernik 751201 II Trawniki[1]
  07.01.2019 r. – 14.02.2020 r. Fryzjer
514101
II Trawniki
  30.09.2019 r. -25.10.2019 r. Sprzedawca 522301 II Trawniki
  28.10.2019 r. – 22.11.2019 r. Kucharz 512001 II Puławy ZS nr 1
  03.09.2019 r.-27.09.2019 r. Fryzjer
514101
III Trawniki
  03.09.2019 r.-29.09.2019 r. Magazynier logistyk 432106 III Zielona Góra[2]
  30.09.2019 r. -25.10.2019 r. Kucharz 512001 III Puławy ZS nr 1
  03.09.2019 r.-27.09.2019 r. Cukiernik 751201 III Trawniki
  25.11.2019 r. – 20.12.2019 r. Sprzedawca 522301 III Trawniki
  1. Do Trawnik na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć wychowawcy przesyłają skierowania zbiorcze do CKZ (nowe druki), skierowania indywidualne dostarcza uczeń-młodociany pracownik w dniu przyjazdu do Ośrodka
  1. Zielona Góra: Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego ul. Botaniczna 66 tel. 684513880, zakwaterowanie: ZSiPKZ ul. Botaniczna 74, 76/Blok AiB/ kierownik internatu 0684513874, Wychowawcy internatu 0684513877, wzory dokumentów do pobrania na stronie szkoły

 


 

Terminy kształcenia dla klas pierwszych uczniów– pracowników młodocianych
w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych zostaną podane później.