Kurs ODiDZ Kucharz (stopień III)

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 11 marzec 2019 Opublikowano

W dniach 18.03.2019 r.- 12.04.2019 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach
będzie prowadzony kurs ODiDZ dla zawodu KUCHARZ 512001 (stopień III).

Rozpoczęcie zajęć w dniu 18.03.2019 r. o godzinie 8.00 w sali 18.
Szczegółowy plan zajęć zostanie podany podczas spotkania z opiekunem panią Katarzyną Czopko Noworolnik.
Kursanci zobowiązani są do posiadania zeszytu, przyborów piśmienniczych, zmiennego obuwia.
Na potrzeby uczestników kursu zostanie wydzielony boks w szatni.

WAŻNE: W szkole oraz na jej terenie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.