Kurs ODiDZ Kucharz (stopień II)

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 29 październik 2018 Opublikowano

W dniach 05.11.2018 r. – 30.11.2018 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach
będzie prowadzony kurs ODiDZ dla zawodu KUCHARZ  512001 (stopień II).

Rozpoczęcie zajęć w dniu 05.112018 r. o godzinie 8.00 w sali 27. Szczegółowy plan zajęć zostanie podany podczas spotkania z opiekunem Panią Beatą Kwiatek-Wawrzycką.
Kursanci zobowiązani są do posiadania zeszytu, przyborów piśmienniczych, zmiennego obuwia.
Na potrzeby uczestników kursu zostanie wydzielony boks w szatni.

WAŻNE: W szkole oraz na jej terenie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.