Kurs ODiDZ Kucharz (stopień I)

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 06 luty 2019 Opublikowano

W dniach 25.02.2019 r. – 22.03.2019 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach
będzie prowadzony kurs ODiDZ dla zawodu KUCHARZ 512001 (stopień I).

Rozpoczęcie zajęć w dniu 25.02.2019 r. o godzinie 8.00.
Szczegółowy plan zajęć zostanie podany podczas spotkania panią Izabelą Bogutą.
Opiekunem kursu jest pani Iwona Grzesiak.

Kursanci zobowiązani są do posiadania zeszytu, przyborów piśmienniczych, zmiennego obuwia.
Na potrzeby uczestników kursu zostanie wydzielony boks w szatni.

WAŻNE: W szkole oraz na jej terenie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.