Kurs ODiDZ Kucharz (III stopień, 2 gr.)

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 15 luty 2018 Opublikowano

W dniach 19.02.2018–16.03.2018 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach,
będzie prowadzony kurs ODiDZ dla zawodu KUCHARZ 512001 (stopień III, gr. 2).
Rozpoczęcie zajęć w dniu 19.02.2018 r. o godzinie 9.40.
Szczegółowy plan zajęć zostanie podany podczas spotkania z opiekunem - Panią Iwoną Grzesiak.

Kursanci zobowiązani są do posiadania zeszytu, przyborów piśmienniczych, zmiennego obuwia.
Na potrzeby uczestników kursu zostanie wydzielony boks w szatni.

WAŻNE: W szkole oraz na jej terenie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.