Kurs ODiDZ Kucharz (II stopień, 2 gr.)

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 28 listopad 2017 Opublikowano

W dniach 04 - 22.12.2017 r. oraz 02 - 05.01.2018 r. (bez 1 dnia 01.01.2018 r.) w Zespole Szkół nr 1
im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach będzie prowadzony kurs ODiDZ dla zawodu KUCHARZ 512001
(stopień II gr. 2)
.

Rozpoczęcie zajęć w dniu 04.12.2017 r. o godzinie 12.25.
Szczegółowy plan zajęć zostanie podany podczas spotkania z opiekunem Panią Urszulą Myśliwiec.
Kursanci zobowiązani są do posiadania zeszytu, przyborów piśmienniczych, zmiennego obuwia.
Na potrzeby uczestników kursu zostanie wydzielony boks w szatni.

WAŻNE: W szkole oraz na jej terenie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów!