Kurs ODiDZ Kucharz (II stopień)

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 30 wrzesień 2017 Opublikowano

W dniach 02.10.-27.10.2017 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej będzie prowadzony
kurs ODiDZ dla zawodu KUCHARZ 512001 (stopień II).

Rozpoczęcie zajęć w dniu 02.10.2017 r. o godzinie 10.45.
Szczegółowy plan zajęć zostanie podany podczas spotkania z opiekunem Panią Iwoną Grzesiak.
Kursanci zobowiązani są do posiadania zeszytu, przyborów piśmienniczych, zmiennego obuwia. Na potrzeby uczestników kursu zostanie wydzielony boks w szatni.
WAŻNE: W szkole oraz na jej terenie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.