Kurs CKZ (kucharz III)

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 27 październik 2021 Opublikowano

W dniach 02-26.11.2021 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach
będzie prowadzony kurs CKZ nr 1 dla zawodu KUCHARZ stopień III.

Rozpoczęcie zajęć w dniu 02.11.2021 r. w sali 30.
Kurs będzie prowadzony stacjonarnie (I tydzień oraz IV tydzień) oraz wg instrukcji nauki zdalnej (II i III tydzień)
z wykorzystaniem platformy Teams.
Kursanci zobowiązani są do zapoznania się z instrukcją oraz przestrzegania jej zapisów.

Opiekunem kursu jest pani Urszula Myśliwiec.

 Instrukcja dla uczestników kursu