Kurs CKZ Kucharz II gr. 1 (tryb zdalny)

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 11 styczeń 2021 Opublikowano

W dniach 18.01.2021 r. - 12.02.2021 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach,
będzie prowadzony kurs CKZ nr 1 (ODiDZ) dla zawodu KUCHARZ 512001 (stopień II gr 1).
Rozpoczęcie zajęć w dniu 18.01.2021 r.

Kurs będzie prowadzony w ramach nauki zdalnej wg instrukcji.
Kursanci zobowiązani są do zapoznania się z instrukcją i przestrzegania jej zapisów.

Opiekunem kursu jest pani Iwona Grzesiak.

 - Instrukcja zdalnego nauczania dla uczestników kursu