Kurs CKZ dla zawodu KUCHARZ (stopień III)

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 21 wrzesień 2020 Opublikowano

W dniach 28.09.2020 r. - 23.10.2020 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach,
będzie prowadzony kurs kształcenia uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów
dla zawodu KUCHARZ 512001 (stopień III).

Rozpoczęcie zajęć w dniu 28.09.2020 r. o godzinie 10.35 (zbiórka w holu głównym).
Szczegółowy plan zajęć zostanie podany podczas spotkania z opiekunem Panią Urszulą Myśliwiec.
Kursanci zobowiązani są do posiadania zeszytu, przyborów piśmienniczych, zmiennego obuwia.
Na potrzeby uczestników kursu zostanie wydzielony boks w szatni.
WAŻNE: W szkole oraz na jej terenie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.