Kurs CKZ dla zawodu KUCHARZ (stopień I, gr.2)

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 13 maj 2020 Opublikowano

W dniach 18.05.2020 r. - 05.06.2020 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach,
będzie prowadzony kurs CKZ (ODiDZ) dla zawodu KUCHARZ  512001 (stopień I gr 2.).

Rozpoczęcie zajęć w dniu 18.05.2020 r. o godzinie 8.00.
Kurs będzie prowadzony w ramach nauki zdalnej wg instrukcji.
Kursanci zobowiązani są do zapoznania się z instrukcją i przestrzegania jej zapisów.

Opiekunem kursu jest pani Izabela Boguta.