Kurs CKZ dla zawodu KUCHARZ (stopień I)

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 11 luty 2020 Opublikowano

W dniach 17.02.2020 r. - 13.03.2020 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej
w Puławach, będzie prowadzony kurs CKZ (ODiDZ) dla zawodu KUCHARZ 512001 (stopień I).
Rozpoczęcie zajęć w dniu 17.02.20120 r. o godzinie 8.00 (zbiórka w holu głównym).
Szczegółowy plan zajęć zostanie podany podczas spotkania z opiekunem panią Izabelą Bogutą.
Kursanci zobowiązani są do posiadania zeszytu, przyborów piśmienniczych, zmiennego obuwia.
Na potrzeby uczestników kursu zostanie wydzielony boks w szatni.

WAŻNE: W szkole oraz na jej terenie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.