Kurs ODiDZ Kucharz (I stopień)

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 16 marzec 2018 Opublikowano

W dniach 19.03-28.03.2018 r. + 04.04-20.04.2018 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej
w Puławach będzie prowadzony kurs ODiDZ dla zawodu KUCHARZ 512001 (stopień I).

Rozpoczęcie zajęć w dniu 19.03.2018 r. o godzinie 9.40.
Szczegółowy plan zajęć zostanie podany podczas spotkania z opiekunem Panią Haliną Kopińską.
Kursanci zobowiązani są do posiadania zeszytu, przyborów piśmienniczych, zmiennego obuwia.
Na potrzeby uczestników kursu zostanie wydzielony boks w szatni.

WAŻNE: W szkole oraz na jej terenie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.