Informacja dla Rodziców i Uczniów

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 24 marzec 2020 Opublikowano

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, od dnia 25.03.2020 r. (środa) nauczyciele
rozpoczynają  kształcenie uczniów na odległość. Podstawowym narzędziem komunikacji nauczyciela
z uczniem i rodzicem będzie dziennik elektroniczny. Zakładamy także możliwość korzystania dodatkowo
z innych komunikatorów.