Korpus Wsparcia Seniorów

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 29 wrzesień 2022 Opublikowano

28.09.2022 r. z Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawili zainteresowanym
uczniom założenia rządowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Korpus Wsparcia
Seniorów. Program zakłada zaangażowanie wolontariuszy w zakresie wspólnego spędzania czasu z
seniorami.
Projekt wzbudził duże zainteresowanie wśród uczniów, którym bliska jest idea Wolontariatu. Kolejne
spotkanie zdeklarowanych Wolontariuszy odbędzie się w środę 5.10.2022 r o godz. 13.