Oferta edukacyjna

Drukuj
Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 24 kwiecień 2016 Opublikowano

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018

Szkoły dzienne

Technikum nr 1
     » zawód: technik ekonomista
     »
zawód: technik spedytor

     » zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych
     » zawód: technik usług fryzjerskich

Branżowa Szkoła Zawodowa 1 stopnia
     » zawód: fryzjer, magazynier, piekarz, cukiernik, sprzedawca (klasa wielozawodowa)
    
» zawód: kucharz

   - Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej
   - Regulamin przyjmowania kandydatów do klas pierwszych

 

      Szkoły dla dorosłych (w systemie zaocznym)

Szkoła Policealna dla Dorosłych
     »
zawód: technik bhp
     »
zawód: technik rachunkowości

     »
zawód: technik usług pocztowych i finansowych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

           »po ZSZ nabór do klasy drugiej (2 lata nauki)
           » 
po gimnazjum nabór do klasy pierwszej (3 lata nauki)

Podania o przyjęcie do szkół dla dorosłych

    - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (klasa I)
    - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (klasa II)
    - Szkoła Policealna
    - Kursy kwalifikacyjne

t. ekonomista

TECHNIK EKONOMISTA

Ogólna charakterystyka zawodu: W trakcie 4-letniej nauki uczniowie zdobywają szeroką wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, rachunkowości przedsiębiorstw, ekonomiki, statystyki, towaroznawstwa oraz obsługi sprzętu komputerowego. Odbywają praktyki zawodowe w instytucjach finansowych oraz w działach ekonomiczno-finansowych różnych podmiotów gospodarczych.
Kwalifikacje:
  • K1 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji,
  • K2 Prowadzenie rachunkowości.
Perspektywy zatrudnienia:
- banki, instytucje finansowe,
- sekretariaty – asystent prezesa, dyrektora,
- biura rachunkowe,
- urzędy skarbowe,
- urzędy pocztowe,
- agencje ubezpieczeniowe,
- instytycje samorządu terytorialnego
- urzędy miasta, gminy,
- różne stanowiska pracy w działach takich jak np. dział marketingu, zaopatrzenia, księgowości, planowania, 
- samodzielne prowadzenie firmy.
 

t. spedytor

TECHNIK SPEDYTOR

Ogólna charakterystyka zawodu:
Kształcenie w zawodzie technik spedytor ma na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania zadań zawodowych w zakresie transportu i spedycji. Nabyta wiedza i umiejętności pozwalają absolwentom znajdować zatrudnienie we wszelkich przedsiębiorstwach spedycyjnych i transportowych, w tym np. agencjach obsługi porów morskich i lotniczych, przedsiębiorstwach transportu kolejowego itp.
Spedytorów poszukują przede wszystkim firmy z branży transportowej, przemysłowej, budowlanej, handlowej i usługowej oraz informatyka i telekomunikacja. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej. To niewątpliwie zawód przyszłości. Każda firma bowiem posiadająca środki transportu lub zlecająca transport firmom zewnętrznym, poszukuje spedytorów do sprawnego obsługiwania klientów. A dostawa na czas to motto wielu firm.
Kwalifikacje:

Perspektywy zatrudnienia:
- w centrach logistycznych
- w firmach transportowych
- w firmach spedycyjnych
- w administracji państwowej
- w firmach telekomunikacyjnych i informatycznych

t. usług fryzjerskich

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Ogólna charakterystyka zawodu:
Technik usług fryzjerskich zarządza zakładem fryzjerskim, świadczy usługi fryzjerskie w pełnym zakresie, w tym usługi wykraczające poza standard. Projektuje i urządza zakład fryzjerski zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowymi oraz sanitarnymi. Prowadzi promocję i marketing w zakresie usług fryzjerskich. Kieruje zespołem pracowniczym oraz kontroluje przebieg świadczonych usług. Prowadzi zaopatrzenie, gospodarkę materiałową i finansową. Prowadzi działalność szkoleniową i wychowawczą. Świadczy usługi fryzjerskie przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć fryzjerstwa oraz tendencji światowych z zakresu stylistyki. Doradza w zakresie doboru modelu i kolorystyki fryzury. Korzysta z technik komputerowych w pracy zawodowej. Może również wykonywać usługi fryzjerskie dla celów reklamowych, prasy czy fotografii artystycznej.

Kwalifikacje:

Perspektywy zatrudnienia:
- salony fryzjerskie w kraju i za granicą,
- teatry, hotele,
- pracownie peruk, tres i tupetów,
- możliwość prowadzenia własnego salonu.

t. żywienia i usług gastronomicznych

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Ogólna charakterystyka zawodu:
Technik żywienia i usług gastronomicznych kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Uczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, gospodarstwo domowe, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu itp.

Kwalifikacje:

Perspektywy zatrudnienia:
- restauracje, kawiarnie,
- puby, hotele, stołówki,
- firmy cateringowe,
- zdobędziesz także odpowiednie kwalifikacje, by otworzyć własną działalność.

kucharz

KUCHARZ - zawód odporny na kryzys!

Ogólna charakterystyka zawodu:
Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez kucharza należą wszystkie czynności związane z przygotowywaniem wszelkiego rodzaju potraw i napojów w różnorodnych zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych; ponadto czynności związane z przechowywaniem i magazynowaniem artykułów spożywczych, surowców.

Perspektywy zawodowe:
Typowymi miejscami pracy kucharza są wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej, przede wszystkim restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne, bary szybkiej obsługi, pensjonaty, domy wczasowe, restauracje na statkach i promach. Kucharz jest zatrudniany również w szpitalach, sanatoriach, szkołach, internatach, stołówkach prowadzonych przez zakłady pracy, czy w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją produktów i półproduktów spożywczych. Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą.