Program Profilaktyki Zaburzeń Depresyjnych

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 26 październik 2021 Opublikowano

W październiku klas 2at i 2ft uczestniczyły w Programie Profilaktyki Zaburzeń Depresyjnych prowadzonym
przez pracowników fundacji PRAESTERNO: Joannę Gielecką i Dariusz Łysiaka.
Przeżywanie lęku i napięcia emocjonalnego, obniżony nastrój, chwiejność emocjonalna to zjawiska
częste w okresie dojrzewania.
Zajęcia miały na celu zmniejszenie ryzyka przeżywania przez młodzież
kłopotów związanych z funkcjonowaniem psychoemocjonalnym poprzez wzmocnienie czynników chroniących.