#KOMÓRKOMANIA - gala w Zamościu

W piątek 2.12.2016 r. w Zamościu odbyła się uroczysta gala podsumowująca akcję #KOMÓRKOMANIA zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Lublinie i Fundację DKMS. Akcja miała na celu aktywne budowanie świadomości młodzieży w zakresie walki z nowotworami krwi oraz powiększenie bazy potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych. Łącznie podczas Lubelskiej #KOMÓRKOMANII w październiku 2016 r.
w bazie DKMS zarejestrowało się 1620 osób.
Nasza szkoła podczas Gali otrzymała z rąk Lubelskiego
Kuratora Oświaty, Teresy Misiuk, Certyfikat LUBELSKIEJ SZKOŁY Z ŻYCIEM.
Jest to wyróżnienie dla szkół biorących udział w akcji.

   

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

30 listopada 2016 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów
stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Naszą szkołę reprezentowała Magdalena Szewczyk,
uczennica klasy 3ct. Gratulujemy!

                    

 

Olimpiada Przedsiębiorczości

1 grudnia 2016 r. odbył się w etap zawodów szkolnych XII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości.
Jej uczestnikami byli uczniowie klas ekonomicznych, którzy rozwiązywali test składający się z 50 pytań.
Celem Olimpiady Przedsiębiorczości jest m.in. kształtowanie postaw i zachowań przedsiębiorczych, tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej, pogłębianiu zainteresowań tematyką ekonomiczną.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w zawodach i życzymy sukcesów.