Aktywna Tablica w Zespole Szkół nr 1

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 08 luty 2021

                                

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica”.

W ramach programu Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej został doposażony w 16 laptopów.