Zmiany w egzaminie maturalnym

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 18 grudzień 2020

Informujemy, że zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawierające zmiany
w egzaminie ósmoklasisty oraz maturalnym.
Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów w roku szkolnym 2020/2021 zostają zamieszczone na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym