Procedura zapewnienia bezpieczeństwa

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 05 wrzesień 2020

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy Uczniowie!

Z dniem 4.IX.2020 r. Zarządzeniem Dyrektora Szkoły została wprowadzona „Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w Zespole Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w związku z pandemią COVID-19”. Dokument znajduje się w zakładce COVID-19.

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zasad higieny
i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest też bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN
o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców.

Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualności