Góra Grosza 2020

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 29 styczeń 2020

Od listopada w naszej szkole odbywała się zbiórka monet na akcję charytatywną „Góra Grosza”,
organizowaną przez Towarzystwo Nasz Dom. Akcja ta, stała się jedną
z największych akcji społecznych
w Polsce. Celem, na który zbierane są fundusze, jest pomoc dzieciom, wychowującym się w różnych formach
opieki zastępczej.