Góra Grosza

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 02 grudzień 2019

                     „Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie”
Co roku, na przełomie listopada i grudnia, w szkołach i przedszkolach odbywa się wielka zbiórka monet,
pod nazwą Góra Grosza. Celem, na który zbierane są monety, jest pomoc dzieciom, wychowującym się
w domach dziecka lub rodzinach zastępczych.

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach do przyłączenia się do tej akcji,
która liczy się do rankingu klas Samorządu Uczniowskiego.