Dzień Dawcy Szpiku

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 24 październik 2019

23 października 2019 r. zorganizowany został Dzień Dawcy Szpiku w ramach akcji Lubelska #Komórkomania. Akcja miała na celu edukację młodych ludzi na temat dawstwa szpiku oraz zwrócenie uwagi na potrzeby drugiego człowieka. Podczas Dnia Dawcy w bazie Fundacji DKMS zarejestrowało się 57 osób. Wsparli nas uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół nr 3 w Puławach. Rosnąca z każdym rokiem liczba osób rejestrujących się świadczy o zaangażowaniu, wrażliwości i dojrzałości emocjonalnej uczniów.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tej akcji, w szczególności osobom rejestrującym się
i wspaniałym Wolontariuszkom.

Osoby, które jeszcze nie podjęły decyzji albo nie spełniają kryteriów zapraszamy za rok.
Opiekun – Marzena Kitka