Zebranie z rodzicami

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 15 kwiecień 2019

Ze względu na trwającą akcję protestacyjną nauczycieli zebranie z rodzicami w dniu 16 kwietnia 2019 r.
zostaje odwołane. Oceny bieżące oraz propozycje ocen końcoworocznych w klasach maturalnych
są dostępne dla rodziców oraz uczniów w dzienniku elektronicznym.