Nieodpłatna Pomoc Prawna

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 21 maj 2018

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie,
w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Puławskiego, prowadzi Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.
W ramach powierzonych zadań publicznych na terenie powiatu puławskiego utworzono 2 Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, które funkcjonują od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Punkty nieodpłatnych porad prawnych funkcjonują w oparciu o zasady poufności, bezpłatności, bezstronności, niezależności, samodzielności klienta, otwartości, a także aktualności i rzetelności informacji. Zakres poradnictwa obejmuje m.in. sprawy z zakresu: prawa cywilnego, rodzinnego oraz opiekuńczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, świadczeń socjalnych, prawa budowlanego i mieszkaniowego.